Associate Prof. (PI)

Akihiro KOBAYASHI

D2(TMDU)

M1

Gaku ORIMOTO

Shinya TABATA

Rina NAMIOKA

Chika YAMAMOTO

Members

B4

Mayu KAWADA

Yukiko KUMAGAI

Takanori TANAKA

Keisuke NAKAMURA

Koyo NUMATA

Shusuke HAMADA

Mayo HAMADA

Jumpei MORISAWA

Kaho YAMADA

B3

Kayoko OHIRA

Tomoka OKADA

Yotaro SEKI

Yuri TANINAGA

Suzuno HIROMASA

Yukitaka HOSHI

Takahiro YASUDA

Ayu WATANABE