Associate Prof. (PI)

Members

M2

Mayu KAWADA

Yukiko KUMAGAI

Takanori TANAKA

Keisuke NAKAMURA

Koyo NUMATA

Mayo HAMADA

Jumpei MORISAWA

Kaho YAMADA

M1

Kayoko OHIRA

Tomoka OKADA

Yotaro SEKI

Yuri TANINAGA

Suzuno HIROMASA

Yukitaka HOSHI

Takahiro YASUDA

B4

Riku ARAKAKI

Hiroki OKUNOSONO

Yoshiyuki ODAGIRI

Rika SANADA

Seiya FUJIMOTO

Tomoki MANO

Akito YAMASAKI

Yusei YAMAMOTO